Vince Electric

วินซ์ไฟฟ้าสำหรับลากรถ ยกสิ่งของ

วินซ์ไฟฟ้า DC 12V อุปกรณ์สำหรับลากรถยนต์ รถเสีย รถติดหล่ม หรือขนย้ายสิ่งของ ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ DC 12V ลวดสลิงชนิดพิเศษขนาด ติดตั้งง่าย ใช้งานได้สะดวก

ใส่ความเห็น