Dust mask THE SUN 3-layer filter

หน้ากากกรองฝุ่น THE SUN ป้องกันฝุ่นละออง ควัน ไอระเหย ผลิตจากวัสดุชั้นดี แผ่นกรองเส้นใยหนาถึง 3ชั้น ใช้ได้ทนทาน มีขนาดเล็ก กะทัดรัด พกพาสะดวก ซักล้างได้ ประหยัด

หน้ากากกรองฝุ่น THE SUN ป้องกันฝุ่นละออง ควัน ไอระเหย ผลิตจากวัสดุชั้นดี แผ่นกรองเส้นใยหนาถึง 3ชั้น ใช้ได้ทนทาน มีขนาดเล็ก กะทัดรัด พกพาสะดวก ซักล้างได้ ประหยัด

ใส่ความเห็น