BERG-Concrete-Grooving-Machine-Model-BG-836-A-600×600

BERG เครื่องเซาะร่องคอนกรีต รุ่น BG-836

เข้าร่องได้แม่นยำ
รูปทรงจับถนัดมือ
เซาะร่องได้ทั้ง พื้น และ ผนัง

ใส่ความเห็น