Cordless drill adapter BG-1210

สว่านไขควงไร้สายแบตเตอรี่ เบิร์ก สามารถเจาะไม้ เจาะเหล็ก ได้ตามต้องการ มีแกนหัวสวมเร็ว มีระบบกระแทกในตัว ตัวสว่านมีไฟฉายในตัวสำหรับส่องบริเวณที่ต้องการทำงาน

สว่านไขควงไร้สายแบตเตอรี่ เบิร์ก สามารถเจาะไม้ เจาะเหล็ก ได้ตามต้องการ มีแกนหัวสวมเร็ว มีระบบกระแทกในตัว ตัวสว่านมีไฟฉายในตัวสำหรับส่องบริเวณที่ต้องการทำงาน

ใส่ความเห็น