2-in Wire Rope Hoist-NEW

รอกสลิงไฟฟ้า 2 IN 1 เบิร์ก

เป็นรอกสลิงไฟฟ้าที่ติดตั้งรอกวิ่งมาจากโรงงานสามารถเสียบปลั๊กใช้งานได้ทันทีสี่ทิศทาง
ไม่ต้องเสียเวลาในการประกอบรอกวิ่งอีกต่อไป
เหมาะสำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของในบริเวณกว้าง ทั้งยก-ทั้งวิ่ง
ควบคุมการทำงาน ด้วยรีโมทคอนโทรล เพียง 1 อัน

ใส่ความเห็น