Wire-rope-Electric-wire-rope-hoist-BERG-

ฺBERG อะไหล่รอกสลิงไฟฟ้า ลวดสลิง

เป็นชิ้นส่วนอะไหล่ รอกสลิงไฟฟ้า
เป็นอุปกรณ์ใช้ทดแทน
เป็นตัวกลางของการยกของให้ขึ้นจากที่ต่ำไปที่สู

ใส่ความเห็น