เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้าเครื่องมือไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ THE SUN และ BERG เงื่อนไขการรับประกันอันเกิดการข้อบกพร่องของตัวสินค้าเท่านั้น ภายในกำหนดระยะเวลา 30 วัน

การรับประกันสินค้าเครื่องมือไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ THE SUN และ BERG เงื่อนไขการรับประกันอันเกิดการข้อบกพร่องของตัวสินค้าเท่านั้น ภายในกำหนดระยะเวลา 30 วัน

ใส่ความเห็น